Hemlösa Tassar är en ideell förening vars ändamål är att hjälpa hemlösa/övergivna katter och se till att de blir väl omhändertagna och får ett värdigt liv. Föreningen har för avsikt att hjälpa katter i nöd främst i Karlskoga med omnejd, men även på annat håll i länet där behov finns. Hjälpen består av att ge den vård som behövs för varje individ så som kastrering, vaccinering och id-märkning, ev. annan behandling.

Syftet är även att minska antalet hemlösa, avlivningshotade och vanvårdade katter genom nämnda åtgärder. Katter är kännande, levande varelser. Varje individ, oavsett om katten är tam eller förvildad och hemlös, har ett egenvärde och därmed rätt till sitt eget liv.

Hemlösa Tassars uppgift är att rädda liv. I ett längre perspektiv vill vi medverka till att antalet oönskade katter minimeras i Sverige genom att kattens status höjs. Kastrering är en metod för att begränsa antalet katter som föds.
Vi låter endast efter samråd med veterinär avliva obotligt sjuka, svårt skadade och därmed icke omplaceringsbara katter.
Vi avlivar inte en katt på grund av skygghet.

Föreningens mål är även att samarbeta med föreningar och organisationer med liknande syften.
Hemlösa Tassar är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Ordförande
Melissa Andersson
Kassör
Linda Schildt Arvidsson

Sekreterare
Cajsa Takamäki


Ledamot

Harald Riddersand


Ledamot

Kate Kärrman